Cuộc vận động được cụ thể hóa bằng các tiêu chí, nội dung công tác.

Thu LanBáo Thái Nguyên
10:49' SA - Thứ năm, 12/04/2012

Khi trao đổi với đồng chí Mai Văn Bắc, Phó Bí thư Đảng ủy- Phó Giám đốc - Chủ tịch Công đoàn Công ty Xăng dầu Bắc Thái (XDBT) về việc triển khai thực hiện Cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (HT&LTTGĐĐHCM)”, Tôi thấy phong trào “Làm theo Bác” ở đây đã thấm nhuần đến từng cán bộ, đảng viên, người lao động và được thể hiện ở mọi lúc, mọi nơi. Bởi, những nội dung của Cuộc vận động đã được Đảng bộ Công ty cụ thể hóa thành các tiêu chí cụ thể để lãnh đạo hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của Công ty đạt hiệu quả.

Hiện tại, Công ty có trên 400 lao động; trong đó có 102 đảng viên sinh hoạt tại 6 Chi bộ trực thuộc trên địa bàn Tỉnh và có 1 Đảng bộ Chi nhánh Xăng dầu Bắc Kạn trực thuộc Đảng bộ thị xã Bắc Kạn, nhưng vẫn chịu sự quản lý của Công ty về chuyên môn và thực hiện nghị quyết của Đảng bộ.

Nhằm tạo sự chuyển biến từ nhận thức đến hành động trong đội ngũ CB,ĐV, CNV Đảng bộ luôn coi trọng công tác giáo dục tư tưởng cho đảng viên, CNVC-LĐ; coi đây là bước quan trọng nhất để mọi CB, ĐV, CNV tự giác thực hiện “làm theo Bác” trong mọi việc: từ đổi mới cách nghĩ, cách làm đến xây dựng phong cách làm việc chuyên nghiệp. Đồng thời, Đảng bộ luôn định hướng cho lãnh đạo chính quyền sửa đổi, bổ sung các nội quy, quy chế cho phù hợp với từng giai đoạn hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là trong cải cách lề lối làm việc và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tất cả đều hướng đến mục tiêu chung là: “Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất kinh doanh”; xây dựng thương hiệu PETROLIMEX Bắc Thái “uy tín- chất lượng- hiệu quả”. Bên cạnh đó, Đảng bộ đã chỉ đạo chính quyền và các tổ chức đoàn thể phối hợp thực hiện tốt các biện pháp và được các Chi bộ tổ chức quán triệt, ký cam kết thực hiện, như: tăng cường và đổi mới phương pháp giáo dục chính trị tư tưởng; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ mọi mặt cho đội ngũ CB,ĐV,CNVC. Từ đó, mỗi người đã xây dựng được ý thức tự giác học tập, nghiên cứu để nắm vững các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng phương pháp làm việc khoa học, chủ động trong công việc, không trốn tránh trách nhiệm. Thường xuyên giáo dục, quản lý, kiểm tra đảng viên, CNV về đạo đức, lối sống. Đa dạng hóa nội dung và phương pháp giáo dục, đào tạo bằng việc thông qua các cuộc họp, hội nghị, hoặc gửi thư điện tử, phổ biến những nội dung cần thông tin đến các tổ chức cơ sở Đảng & các tổ chức đoàn thể trực thuộc để các Chi bộ & các tổ chức đoàn thể tiếp tục truyền đạt đến từng CB,ĐV,CNVC. Qua đó đã nâng cao nhận thức của mỗi người về quyền lợi chính trị cũng như nghĩa vụ của bản thân và nắm bắt kịp thời những khó khăn, thuận lợi của Công ty, cùng chia sẻ, cộng đồng trách nhiệm và thể hiện bằng hành động thiết thực trong việc không ngừng rèn luyện đạo đức, lối sống; xây dựng phương pháp làm việc khoa học, chủ động trong công việc; tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị; luôn có ý thức giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất, đấu tranh chống những biểu hiện tiêu cực. Các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy đảng, các tổ chức đoàn thể được triển khai đầy đủ thông qua việc giữ vững nề nếp sinh hoạt định kỳ. Nội dung sinh hoạt được gửi đến các Đảng viên, CBCNV trước để nghiên cứu, chuẩn bị ý kiến tham gia đóng góp tại Hội nghị. Trong các cuộc họp, đảng viên phát huy tinh thần đấu tranh phê bình và tự phê bình với tinh thần thẳng thắn, cởi mở, đoàn kết, giúp nhau cùng tiến bộ; kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm và phát hiện khen thưởng kịp thời những nhân tố tích cực. Do vậy, các buổi sinh hoạt đều đạt chất lượng cao.

Thường xuyên nắm bắt nội tâm, diễn biến tư tưởng của ĐV,CBCNV, chăm lo cải thiện đời sống người lao động; quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện, động viên khi người lao động gặp khó khăn hoạn nạn; tạo mọi điều kiện để mọi thành viên trong Công ty giữ được mái ấm gia đình.

Ngoài ra, hàng tháng, Ban chấp hành Đảng bộ còn tổ chức cho quần chúng đóng góp ý kiến với CB,ĐV và lãnh đạo các cấp, kể cả quần chúng ưu tú đang là đối tượng kết nạp Đảng.Vì thế, đã giúp cho đội ngũ CB,ĐV không ngừng phấn đấu rèn luyện đạo đức, lối sống và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Thông qua bỏ phiếu tín nhiệm Cán bộ các cấp đều đạt kết quả cao.

Thực hiện Cuộc vận động: HT & LTTGĐĐHCM ở Công ty XDBTđã tạo sự chuyển biến tích cực trong rèn luyện đạo đức lối sống, ý thức trách nhiệm, cách nghĩ, cách làm…; Song, điều mà tôi tâm đắc nhất và được thể hiện rõ nét nhất ở đây, chính là việc thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí. Thực hành tiết kiệm đã được đội ngũ CB,ĐV,CNVC của Công ty nhận thức khá đầy đủ, đi sâu vào tiềm thức của mỗi người và thể hiện bằng hành động cụ thể. Tất cả mọi người trong Công ty luôn nhắc nhau thực hành tiết kiệm, tiết kiệm những gì có thể tiết kiệm được, dù to hay nhỏ, dù ít hay nhiều, miễn là giúp cho cơ quan, đơn vị, hoạt động có hiệu quả hơn: từ tiết kiệm văn phòng phẩm đến sử dụng ánh sáng điện, nước, điện thoại một cách hợp lý, sắp xếp công việc thật khoa học. Đặc biệt là tiết kiệm thời gian. Tất cả các cuộc Hội, họp, học tập của Đảng, chính quyền hay tổ chức đoàn thể, nếu một ai đó đến muộn 5 phút hoặc không đeo thẻ công chức hoặc để điện thoại chuông kêu to hoặc không mặc quần áo đồng phục theo quy định đều tự giác nộp vào quỹ từ thiện- xã hội của Công ty 100 nghìn đồng. Các cuộc họp được triển khai và kết thúc đúng giờ, nội dung đúng trọng tâm, trọng điểm. Với các giải pháp tích cực, Công ty đã giảm được các chi phí so với định mức cấp trên giao hàng năm; mọi người đều chấp hành nghiêm túc các quy định chung, không có trường hợp nào vi phạm các quy định của Công ty; đặc biệt đội ngũ đảng viên đã luôn thể hiện vai trò tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong mọi công việc. Từ đó hàng năm, Công ty đã có bước tăng trưởng vững chắc với doanh thu tăng từ 10% - 15%/ năm; thương hiệu PETROLIMEX Bắc Thái được khẳng định trên thị trường; đời sống việc làm của người lao động không ngừng được cải thiện; nội bộ đoàn kết. Đảng bộ Công ty liên tục đạt danh hiệu “trong sạch vững mạnh”; Công ty đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen năm 2008 và Cờ thi đua xuất sắc năm 2009.

Hai đảng viên mới được kết nạp đầu năm 2012

Trong 4 năm thực hiện Cuộc vận động: “HT&LTTGĐĐHCM” Đảng bộ Công ty được Tỉnh ủy TN tặng Bằng khen; 01 đảng viên được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen…

Đồng chí Mai Văn Bắc còn cho biết thêm: Hiện nay,Công ty đang chuẩn bị tổ chức đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất vào ngày 25 tháng 4 năm 2012 nhân dịp kỷ niệm 50 năm, ngày thành lập Công ty (25/4/1962- 25/4/2012).

Để thiết thực thi đua lập thành tích chào mừng sự kiện trọng đại này, Đảng bộ Công ty tiếp tục triển khai thực hiện Cuộc vận động “HT&LTTGĐĐHCM”  gắn với việc lãnh đạo thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. Trong đó, nâng cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy, đội ngũ CB, ĐV phấn đấu đạt 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ trở lên; Tiếp tục xây dựng, rèn luyện đội ngũ Người lao động của PETROLIMEX BẮC THÁI văn minh, chuyên nghiệp; góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng & Đoàn thể các cấp; Quyết tâm phấn đấu thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2012; góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, của đất nước và tạo dựng được cuộc sống tốt đẹp hơn cho CBCNV- LĐ trong đơn vị & nhân dân trên địa bàn ./.

Tài nguyên Petrolimex
Petrolimex's resources
Thông tin khuyến mại
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập: .
Số lượt truy cập trong tháng: .
Số lượt truy cập trong ngày: .
Số người đang trực tuyến: .