Tin tức - Sự kiện
  • Petrolimex Bắc Thái, bàn giải pháp hoàn thành kế hoạch 2018

    16/10/2018 02:48' CH
    9 tháng 2018 Công ty xăng dầu Bắc Thái đạt được: sản lượng xăng dầu đạt 109% so với cùng kỳ; Dầu mỡ nhờn đạt 116% so với cùng kỳ, Gas hóa lỏng đạt 109% so với cùng kỳ, bảo hiểm đạt 114% so cùng kỳ, Jana đạt 99% so với cùng kỳ, đưa 3 Cửa hàng bán lẻ mới đầu tư vào hoạt động .
Giá bán lẻ xăng dầu
Sản phẩm
Vùng 1
22.490
22.930
22.340
22.780
20.900
21.310
18.710
19.080
18.610
18.980
17.080
17.420
Video
Loading...
Chúng tôi là PLX
Thông tin khuyến mại
Tin tập đoàn
  • Nước rút cho KH 2018

    16/10/2018 12:38' CH
    Thời gian nước rút cho KH 2018 đã bắt đầu. Lãnh đạo các đơn vị nghiên cứu kỹ văn bản số 1462/PLX-VP ngày 12.10.2018 để động viên CBCNV-NLĐ phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức KH 2018 đã đề ra.