Hệ thống phân phối dầu mỡ nhờn

 04:37 CH @ Thứ Ba - 17 Tháng Tư, 2012

Tại địa bàn tỉnh Bắc Kạn, hệ thống phân phối dầu mỡ nhờn được bố trí tại tất cả các cửa hàng xăng dầu của Chi nhánh xăng dầu Bắc Kạn, ngoài ra hệ thống phân phối bán buôn được tập trung tại Phòng kinh doanh của Chi Nhánh. Quý khách quan tâm xin vui lòng liên hệ: Phụ trách phân phối dầu mỡ nhờn là anh: Nguyễn Thanh Sơn, số điện thoại 0281.3862888 hoặc hệ thống cửa hàng:

Nguồn:  Đồng Thái Ngọc  -  TP TCHC
Petrolimex Bắc Thái