Petrolimex Bắc Thái công bố quyết định thành lập Phòng CNTT – TĐH

 01:55 CH @ Thứ Ba - 01 Tháng Mười Một, 2022

Sáng ngày 31.10.2022, tại Trụ sở chính Công ty Xăng dầu Bắc Thái (Petrolimex Bắc Thái) tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Phòng Công nghệ thông tin - Tự động hóa (CNTT-TĐH) và các quyết định liên quan đến công tác tổ chức cán bộ.

Dự và chỉ đạo Lễ công bố có ông Nguyễn Văn Huệ - Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty, cùng các ông/bà trong Ban Giám đốc Công ty/Chi nhánh, trưởng phó các phòng nghiệp vụ Công ty, trưởng phòng nghiệp vụ Chi nhánh, Trưởng khối thi đua và nhân sự phòng CNTT-TĐH.

Chủ tịch kiêm Giám đốc Petrolimex Bắc Thái Nguyễn Văn Huệ trao quyết định thành lập Phòng CNTT - TĐH và trao quyết định giao nhiệm vụ cho ông Phạm Kiên – phó giám đốc Công ty kiêm Trưởng phòng CNTT - TĐH.

Việc thành lập Phòng CNTT-TĐH trên cơ sở Nghị quyết số 204/PLX-NQ-HĐQT ngày 23.9.2022 của Hội đồng quản trị Tập đoàn xăng dầu Việt Nam, nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế của Công ty và định hướng phát triển chung của Tập đoàn, tăng cường công tác quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động theo hướng tự động hóa trên nền tảng công nghệ 4.0 cùng với quá trình chuyển đổi số, đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ và sự phát triển của Công ty.

Phòng CNTT-TĐH với bộ máy tổ chức gồm 01 trưởng phòng, 01 phó phòng và 2 chuyên viên, có chức năng nhiệm vụ quản lý và ứng dụng CNTT-TĐH vào công tác quản lý điều hành sản xuất, kinh doanh của Petrolimex Bắc Thái; thực hiện việc giám sát, quản lý mọi hoạt động liên quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin và tự động hóa; nghiên cứu, đề xuất các giải pháp cải tiến, không ngừng nâng cao khả năng ứng dụng công nghệ thông tin, phục vụ tích cực cho công tác quản lý kinh doanh của Công ty; phối hợp các phòng nghiệp vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức CNTT cho đội ngũ cán bộ công nhân viên trong việc ứng dụng CNTT vào trong sản xuất, kinh doanh.

Một vài hình ảnh của buổi Lễ:

Chủ tịch kiêm Giám đốc Petrolimex Bắc Thái phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ

Thay mặt các cán bộ được bổ nhiệm, Ông Phạm Kiên Phó giám đốc kiêm Trưởng phòng CNTT – TĐH phát biểu và cảm ơn sự tin tưởng của Ban Lãnh đạo Công ty, cán bộ các phòng nghiệp vụ; bày tỏ vinh dự được trao nhiệm vụ đồng thời cam kết nỗ lực hết mình quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được Lãnh đạo Công ty giao.

Ông Trần Hải Nguyên – Chuyên viên - Phòng kinh doanh được điều động và bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng phòng CNTT - TĐH

Ban lãnh đạo Công ty chụp ảnh với phòng CNTT - TĐH.

Trưởng các phòng nghiệp vụ Công ty chúc mừng phòng CNTT-TĐH

Trưởng khối thi đua bán lẻ chúc mừng phòng CNTT-TĐH

Chi nhánh xăng dầu Bắc Kạn chúc mừng phòng CNTT-TĐH

Nguồn:  Phạm Kiên  -  Phó GĐ kiêm TP CNTT-TĐH
Petrolimex Bắc Thái