Cửa hàng có bán gas tại Bắc Kạn

 04:37 CH @ Thứ Ba - 17 Tháng Tư, 2012

Trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, Công ty có 19 cửa hàng phân phối Gas do Chi nhánh xăng dầu Bắc Kạn quản lý. Trong đó có 5 cửa hàng chuyên doanh Gas, 1 cửa hàng kinh doanh tổng hợp và 13 cửa hàng xăng dầu có bán gas, hệ thống phân phối đáp ứng đủ nhu cầu của người dân trên địa bàn. Quý khách hàng quan tâm xin vui lòng liên hệ với 1 trong các địa chỉ dưới đây:

Nguồn:  Đồng Thái Ngọc  -  TP TCHC
Petrolimex Bắc Thái