Cửa hàng xăng dầu Petrolimex tại Bắc Kạn

 04:38 CH @ Thứ Ba - 17 Tháng Tư, 2012

Tại địa bàn tỉnh Bắc Kạn có 25 cửa hàng xăng dầu do Chi nhánh xăng dầu Bắc Kạn - Công ty xăng dầu Bắc Thái quản lý, hệ thống cửa hàng được phân bố trên toàn bộ 7 huyện thị của Tỉnh, dưới đây là danh sách và một số thông tin cơ bản để quý khách tiện liên hệ với hệ thống của hàng.

Nguồn:  Đồng Thái Ngọc  -  TP TCHC
Petrolimex Bắc Thái