Lương Tất Thắng - Người Thủ lĩnh dầu nhờn Petrolimex

 10:45 SA @ Thứ Bảy - 17 Tháng Tư, 2021

Tình yêu có sức mạnh lan tỏa. Niềm tin cũng vậy. Cả 2 phẩm chất này đều có ở một con người bình dị nhưng được cha mẹ ban cho một cái tên nội hàm rất sâu sắc và ý nghĩa. Đó là anh Lương Tất Thắng - Người được Ban lãnh đạo cùng toàn thể CBCNV-NLĐ Công ty Xăng dầu Bắc Thái (Petrolimex Bắc Thái) tôn vinh là Thủ lĩnh dầu nhờn Petrolimex.

5 năm tăng sản lượng gấp 3 lần

Bám sát chiến lược phát triển của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) về đẩy mạnh kinh doanh hàng hóa/dịch vụ Petrolimex ngoài xăng dầu; các đơn vị thành viên Petrolimex đã có nhiều cách làm hay và sáng tạo phù hợp với đặc điểm cụ thể tại từng địa bàn.

Ở Petrolimex Bắc Thái, ban lãnh đạo Công ty luôn thực nghiệm để phân tích đánh giá trước khi nhân rộng đại trà ra toàn Công ty.

Câu chuyện đẩy mạnh kinh doanh dầu nhờn Petrolimex do Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex (PLC) sản xuất cũng vậy.

Dầu nhờn Petrolimex tốt bởi chất lượng, công nghệ và uy tín của nhà sản xuất đã đành; nhưng làm sao truyền tải được đến người tiêu dùng trong bối cảnh thị trường cạnh tranh cực kỳ quyết liệt này.

Chi tiết xemtại đây

Nguồn:  Thúy Hà
Tạp chí công Thương