Vượt khó để hoàn thành kế hoạch và tiến xa hơn

 04:10 CH @ Thứ Hai - 12 Tháng Mười, 2020

Để thực hiện tốt mục tiêu kinh doanh năm 2020 và những năm tiếp theo, Công ty xăng dầu Bắc Thái luôn định hướng xây dựng hệ thống trên các tiêu chuẩn cơ bản:

- Hệ thống cơ sở vật chất đồng bộ, hiện đại, an toàn, thuận tiện cho khách hàng giao dịch.

- Đội ngũ người lao động có sức khỏe, trình độ chuyên môn, kỹ năng làm việc tốt, thái độ tích cực.

- Hệ thống quản trị chuẩn hóa, tiên tiến, linh hoạt và nhân văn.

Chi tiết xem tại đây

Nguồn:  P.V
Báo Thái Nguyên