Petrolimex Bắc Thái: Thi đua, hợp tác cùng phát triển!

 07:48 SA @ Chủ Nhật - 30 Tháng Mười Hai, 2018
Ngày 27.12.2018, Tại trụ sở chính, Công ty xăng dầu Bắc Thái đã long trọng tổ chức Hội nghị người tổng kết công tác thi đua khen thưởng khối thi đua doanh nghiệp số 5.
Chủ trì hội nghị Trưởng khối Nguyễn Thanh Khương - Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty xăng dầu Bắc Thái; các thành phần tham dự hội nghị: Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch, Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, thường trực thi đua các đơn vị trong khối thi đua doanh nghiệp số 5; Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có Phó ban thi đua khen thưởng tỉnh Thái Nguyên Trần Văn Minh, Ủy viên ban thường vụ liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Văn Tuấn.
Khối thi đua doanh nghiệp số 5 được thành lập theo quyết định của UBND tỉnh Thái Nguyên gồm 13 đơn vị với nhiều ngành nghề kinh doanh như: Xăng dầu, điện lực, bảo hiểm, than, lương thực, vận tải, địa chất, viễn thông. Ngay từ đầu năm, khối đã tổ chức hội nghị giao kết thi đua và thông qua chỉ tiêu chấm điểm thi đua giữa các đơn vị (có 08 đơn vị đăng ký cờ thi đua, 03 đơn vị đăng ký bằng khen). Trong năm 2018, các đơn vị trong khối cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đặc biệt là doanh thu và lợi nhuận điển hình như Công ty xăng dầu Bắc Thái, Công ty vận tải ô tô số 10, Công ty than Khánh Hòa, Công ty kinh doanh than Bắc Thái...Kết quả toàn khối:
- Tổng doanh thu: 12 190 tỷ đồng bằng 105 % KH Năm; bằng 113% so với cùng kỳ năm 2017.
- Đầu tư mới: 318,19 tỷ đồng bằng 114 % kế hoạch năm; bằng = 80,2% so với cùng kỳ năm 2017.
- Lợi nhuận: 101,59 tỷ đồng bằng 219,4 % kế hoạch năm; bằng 115,9% so với cùng kỳ năm 2017.
- Nộp Ngân sách: 849,28 tỷ đồng bằng 124 % kế hoạch năm; bằng 106% so với cùng kỳ năm 2017.
- Tổng số lao động: 3348 người bằng 102 % so với cùng kỳ năm 2017.
- Nộp BHXH, BHYT, BHTN: 69,733 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân: 8,823 triệu đồng/người/tháng.
- Đóng góp Quỹ Xã hội - Từ thiện: 4370 triệu đồng.
Trong năm 2018, Khối thi đua doanh nghiệp số 5 đã tổ chức giải thể thao chào mừng ngày doanh nhân Việt Nam (13.10), đây cũng là dịp để các đơn vị giao lưu, học hỏi tạo sự đoàn kết, thống nhất trong khối.
Hội nghị đã đánh giá cao và chúc mừng các đơn vị đồng thời đề ra một số phương hướng, giải pháp triển khai thực hiện trong năm 2019:
1. Rà soát lại các chỉ tiêu đánh giá thi đua cho phù hợp với tình hình chung.
2. Các đơn vị trong khối phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh để đảm bảo lợi nhuận, thu nhập cao hơn năm 2018.
3. Thực hiện liên doanh, liên kết, sử dụng các sản phẩm của các đơn vị trong khối hơn nữa.
Hội nghị cũng bầu ra đơn vị trưởng, phó khối năm 2019 và bình xét suy tôn đề nghị UBND tỉnh tặng cờ thi đua cho 02 đơn vị, bằng khen cho 03 đơn vị.
Một số hình ảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị
Phó Giám đốc Công ty xăng dầu Bắc Thái Nguyễn Văn Huệ - trình bày báo cáo tổng kết
Trưởng khối, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty xăng dầu Bắc Thái Nguyễn Thanh Khương - chủ trì thảo luận
Phó ban thi đua khen thưởng tỉnh Thái Nguyên Trần Văn Minh phát biểu chỉ đạo hội nghị.
-
-
Các đại biểu tham luận tại hội nghị

Nguồn:  Đoàn Văn Tưởng  -  TPT TCHC
Petrolimex Bắc Thái