Petrolimex Bắc Thái ủng hộ 1,55 tỷ đồng cho phòng, chống dịch Covid-19

 03:41 CH @ Chủ Nhật - 20 Tháng Sáu, 2021

Hưởng ứng lời kêu gọi của MTTQ Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên, ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên, ủy ban MTTQ thành phố Thái Nguyên, ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Kạn về việc "chung tay" đẩy lùi dịch bệnh Covid-19. Trong đợt cao điểm này Công ty xăng dầu Bắc Thái đã ủng hộ tổng số tiền là 1,55 tỷ đồng. Trong đó: ngày 17 và 18/6/2021 đã ủng hộ cho quỹ Vắc xin Covid-19 tại UBMTTQ tỉnh Thái Nguyên là 800 triệu đồng, UBMTTQ thành phố Thái Nguyên là 100 triệu đồng, UBMTTQ tỉnh Bắc Kạn là 500 triệu đồng. Trước đó, ngày 07/06/2021 Công ty đã ủng hộ cho công tác phòng, chống Covid-19 do Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên tiếp nhận 150 triệu đồng.

Ngày 17/6/2021, Ông Nguyễn Văn Huệ - Chủ tịch kiêm giám đốc Công ty thay mặt Công ty trao số tiền ủng hộ quỹ Vắc xin cho UBMTTQ tỉnh Thái Nguyên.

UBMTTQ tỉnh Thái Nguyên, thành phố Thái Nguyên và UBMTTQ tỉnh Bắc Kạn đã tiếp nhận số tiền ủng hộ. Tại buổi lễ tiếp nhận, Lãnh đạo của UBMTTQ đã bầy tỏ sự cảm kích và ghi nhận tấm lòng của Petrolimex Bắc Thái đối với việc phòng, chống dịch cũng như việc thực hiện công tác an sinh xã hội của Công ty trong thời gian qua, đồng thời cho biết sẽ sử dụng số tiền một cách hiệu quả nhất để đẩy lùi dịch bệnh mang lại cuộc sống bình thường cho mọi người dân.

Một vài hình ảnh:

Ngày 07/6/2021,Ông Nguyễn Văn Huệ - Chủ tịch kiêm giám đốc Công tythay mặt Công tytrao số tiền ủng hộ phòng chống dịch cho UBMTTQ tỉnh Thái Nguyên.

Ngày 17/6/2021,Ông Nguyễn Văn Huệ - Chủ tịch kiêm giám đốc Công tythay mặt Công tytrao số tiền ủng hộ phòng chống dịch cho UBMTTQ thành phố Thái Nguyên.

Ngày 18/6/2021,Ông Đỗ Hoài Nam – Phó giám đốc Công ty - Giám đốc chi nhánh xăng dầu Bắc Kạn trao số tiền ủng hộ quỹ vắc sinh phòng Covid-19 cho UBMTTQ tỉnh Bắc Kạn.

Nguồn:  Lan Hương  -  PTP TCHC
Petrolimex Bắc Thái