Phát huy Vai trò của tổ chức Công đoàn trong Doanh nghiệp

Mai Văn BắcChủ tịch công đoàn - Petrolimex Bắc Thái
05:15' SA - Thứ tư, 08/08/2018

Trong những năm qua, cùng với công cuộc đổi mới và phát triển đất nước; Tổ chức Công đoàn Việt Nam cũng đã đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động; đã vận động, thu hút, tập hợp ngày càng đông đảo CNVCLĐ đi tiên phong trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước. Nhiều phong trào thi đua do Công đoàn phát động, tổ chức đã đạt hiệu quả thiết thực. Đội ngũ CNVCLĐ của cả nước nói chung và CNVCLĐ của ngành xăng dầu Việt Nam và tỉnh Thái Nguyên nói riêng; Trong đó, có CNVCLĐ của Công ty xăng dầu Bắc thái đã có những bước trưởng thành cả về số lượng và chất lượng; trình độ giác ngộ chính trị, trình độ lý luận, chuyên môn, nghề nghiệp được nâng cao; đã năng động, sáng tạo, thích ứng nhanh với cơ chế thị trường và hội nhập Quốc tế; đã tiếp cận và từng bước làm chủ với những công việc đòi hỏi khoa học kỹ thuật và công nghệ cao; đã và đang có nhiều đóng góp quan trọng vào việc quản lý Doanh nghiệp.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Doanh nghiệp & của tổ chức Công đoàn. Đòi hỏi mỗi cấp Công đoàn trong Doanh nghiệp phải xác định rõ "Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh là trách nhiệm của cả Hệ thống tổ chức Công đoàn, là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong quá trình hoạt động của Công đoàn và là sự đòi hỏi đóng góp tích cực của mỗi cán bộ, đoàn viên và CNVCLĐ trong đơn vị". Do vậy, phải phát huy được vai trò của tổ chức Công đoàn và mỗi đoàn viên để đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn và của Doanh nghiệp trong từng thời kỳ.

Qua thực tiễn hoạt động Công đoàn & phong trào CNVC, cho thấy: Để vai trò của tổ chức Công đoàn được phát huy trong hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của Doanh nghiệp; theo Tôi cần phải thực hiện tốt một số biện pháp, sau:

Trước hết, cần có sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự tạo điều kiện thuận lợi của Chuyên môn và BCH Công đoàn phải nâng cao tính chủ động, đổi mới hình thức, nội dung hoạt động để tạo nên sự hấp dẫn thu hút đoàn viên và CNVCLĐ trong đơn vị để mọi người hưởng ứng & tự giác tham gia. Đồng thời, cán bộ, đoàn viên phải phát huy tinh thần, trách nhiệm, luôn chủ động và sáng tạo trong lao động sản xuất kinh doanh và các hoạt động phong trào.

Hai là, Phải xây dựng được đội ngũ cán bộ, CNVCLĐ vừa có năng lực, trình độ; nhưng phải thực sự nhiệt tình, tâm huyết và trách nhiệm đối với tổ chức; Các cấp Công đoàn phải có phương pháp vận động, thuyết phục và linh hoạt trong công việc, biết tập trung thực hiện một số công tác trọng tâm, có hiệu quả và mọi hoạt động của Công đoàn phải gắn với nhiệm vụ chuyên môn, hướng tập trung vào vận động CNVCLĐ phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị.

Ba là, phải thường xuyên tuyên truyền, phổ biến những chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của chuyên môn đến CNVCLĐ, tạo ra cầu nối mật thiết giữa Đảng – Chính quyền – Đoàn thể với CNVCLĐ, tạo ý chí thống nhất, sức mạnh tổng hợp trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện thắng lợi nghị quyết, nhiệm vụ đề ra.

Bốn là, Thủ trưởng đơn vị cần phải phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể nói chung & Công đoàn nói riêng trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ; tạo điều kiện, môi trường thuận lợi, dân chủ để các tổ chức đoàn thể và người lao động tham gia vào các phương án SXKD, quản lý đơn vị, thực hiện nhiệm vụ được giao; tạo sự ủng hộ, thống nhất cao trong lãnh đạo, điều hành và tổ chức thực hiện. Đồng thời, phải có cơ chế khen thưởng và xử lý kỷ luật kịp thời, chuẩn xác.

Năm là, Người đứng đầu đơn vị phải cùng với BCH Công đoàn không ngừng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, tạo điều kiện thuận lợi để BCH Công đoàn thực hiện được chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Đồng thời, phải tạo điều kiện để người lao động không ngừng được học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ nhận thức chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng nghề nghiệp.

Sáu là, Thủ trưởng đơn vị & BCH Công đoàn phải giải quyết kịp thời, thỏa đáng những băn khoăn, kiến nghị của đoàn viên, CNVCLĐ trong đơn vị.

Khi vai trò của tổ chức Công đoàn được phát huy & phong trào CNVCLĐ trong Đơn vị được đẩy mạnh thì sẽ đem lại lợi ích thiết thực cho Doanh nghiệp và cho mỗi đoàn viên, CNVCLĐ; Đồng thời, tạo động lực cho Doanh nghiệp phát triển bền vững./.

Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Đơn vị thiết lập website: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn