04:32 CH @ Thứ Ba - 17 Tháng Tư, 2012

Tại Thái Nguyên, hệ thống phân phối dầu mỡ nhờn bán lẻ được bố trí trên hệ thống các cửa hàng xăng dầu, ngoài ra có Trung tâm dầu mỡ nhờn Petrolimex. Trung tâm dầu mỡ nhờn Petrolimex có địa chỉ tại Phường Gia Sàng - TP Thái Nguyên

Điện thoại: 1800 1755

Giám đốc trung tâm: Ông Dương Ngọc Thanh - Số điện thoại: 0943 410 021

Nguồn:  Petrolimex Thái Nguyên
Petrolimex Thái Nguyên