Cửa hàng xăng dầu Petrolimex tại Thái Nguyên

 03:53 CH @ Thứ Ba - 17 Tháng Tư, 2012
Tại địa bàn tỉnh Thái Nguyên có 58 cửa hàng xăng dầu do Công ty xăng dầu Bắc Thái quản lý. Hệ thống cửa hàng bán lẻ được phân bố trên toàn bộ huyện thị của Tỉnh, đảm bảo lượng hàng hóa cung cấp đủ nhu cầu của nhân dân. Dưới đây là danh sách và một số thông tin cơ bản để quý khách tiện liên hệ với hệ thống của hàng hoặc số điện thoại miễn cước cuộc gọi 18001755.

Nguồn:  Đồng Thái Ngọc  -  TP TCHC
Petrolimex Thái Nguyên