100% chiến sỹ đạt yêu cầu khóa huấn luyện tự vệ Năm 2015

 08:08 SA @ Thứ Ba - 26 Tháng Năm, 2015

Thực hiện kế hoạch số 71/KH-BCHQS, ngày 24/3/2015 của Ban chỉ huy (BCH) quân sự thành phố Thái Nguyên về việc Huấn luyện Dân quân, Tự vệ Năm 2015, sáng ngày 18/5/2015 BCH Quân sự của Công ty đã tổ chức Lễ khai mạc Khóa Huấn luyện Dân quân, Tự vệ năm 2015.Ông Mai Văn Bắc – Phó giám đốc, Trưởng BCHQS Công ty khai mạc và giao nhiệm vụ cho các chiến sỹ của khóa huấn luyện

Tới dự và chỉ đạo có ông Mai Văn Bắc, Phó Giám đốc - Trưởng BCHQS Công ty, Ông Nguyễn Tiến Sâm- Trưởng phòng Tổ chức- Hành chính, Chính trị viên; ông Đỗ Văn Thảo – Phó trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, Chỉ huy phó và đầy đủ trung đội Dân quân tự vệ của Công ty, gồm 28 đồng; được chia thành 2 Tiểu đội.
Sau khi khai mạc, trung đội tự vệ được tập huấn những bài học chính trị trong 1 ngày, sau đó là luyện tập trên thao trường. Kết thúc khóa huấn luyện Trung đội tự vệ đã thực hành bắn đạn thật tại Trường bắn phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên, với kết quả 100% chiến sỹ đạt yêu cầu, trong đó có 15% chiến sỹ đạt loại giỏi.

Toàn cảnh lớp học

Đây là hoạt động hàng năm, nhằm thực hiện Luật Dân quân tự vệ để CBCNVLĐ của Công ty nắm vững được quan điểm của Đảng, Nhà nước và nội dung cơ bản về công tác Quốc phòng - An ninh trong công tác xây dựng, huấn luyện lực lượng Dân quân tự vệ; nâng cao nhận thức, hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù, nâng cao trình độ kỹ chiến thuật, khả năng chiến đấu, sẵn sàng xử lý tốt các tình huống có thể xảy ra và đặc biệt duy trì tinh thần sẵn sàng tham gia bảo vệ Tổ quốc khi được yêu cầu.

Nguồn:  Đồng Thái Ngọc  -  Phó trưởng phòng Kinh doanh
Petrolimex Thái Nguyên