5 chủ đề trọng tâm để hoàn thành kế hoạch năm 2022

 09:44 SA @ Thứ Năm - 20 Tháng Mười, 2022

Ngày 10 tháng 10 năm 2022, tại Hội trường lớn Công ty xăng dầu Bắc Thái tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ quý 4 năm 2022. Tham dự hội nghị có các đ/c trong Ban chấp hành Đảng ủy Công ty, Ban giám đốc Công ty/Chi nhánh, trưởng phó phòng nghiệp vụ, trưởng phó Khối thi đua, cửa hàng trưởng, chuyên viên các phòng nghiệp vụ và đại diện của các tập thể, cá nhân được khen thưởng trong quý III năm 2022

Ông Nguyễn Văn Huệ - Chủ tịch kiêm giám đốc Công ty phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Trong 9 tháng đầu năm 2022, với nhiều sự biến động về dịch bệnh và thị trường hàng hóa, đặc biệt là giá cả cũng như nguồn cung của thị trường xăng dầu làm ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Trước những diễn biến phức tạp, Ban lãnh đạo Công ty bám sát chỉ đạo của Tập đoàn, của chính quyền địa phương và các Sở ban ngành chủ động triển khai các giải pháp ứng phó, cùng với sự đồng lòng và đoàn kết của người lao động, trong 9 tháng đầu năm Công ty đã đạt được những thành quả đáng kích lệ:

- Không có người lao động phải nhập viện điều trị Covid19.

- Việc làm của người lao động được bảo đảm, tiền lương và thu nhập tăng 13% so với cùng kỳ.

- Bảo đảm an toàn Phòng chống dịch, PCCC, môi trường, phòng chống thiên tai, bảo đảm an toàn mọi mặt.

- Các phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao duy trì và phát triển. Công tác bảo vệ an ninh, chính trị nội bộ và trật tự an toàn xã hội thường xuyên được giữ vững. Các phong trào từ thiện, xã hội, đền ơn đáp nghĩa được thực hiện tốt.

Hội nghị đánh giá những việc làm được, những tồn tại và nguyên nhân, đặt ra kế hoạch nhiệm vụ quý IV năm 2022. Hội nghị tập trung thảo luận các giải pháp cho 5 chủ đề:

+ Chủ đề 1: Giải pháp bảo đảm nguồn xăng dầu – do Phòng Kinh doanh và Chi nhánh Xăng dầu Bắc Kạn nghiên cứu và trình bầy.

+ Chủ đề 2: Giải pháp triển khai thanh toán không tiền mặt – do Khối Trung Tâm và Khối Phía Bắc trình bầy.

+ Chủ đề 3: Giải pháp thực hiện quy trình bán hàng 5 bước do Phòng TCHC và Khối Gang Thép trình bầy.

+ Chủ đề 4: Giải pháp thực hiện công tác an toàn PCCC, MT, TT do Phòng QLKT và Khối Phía Đông.

+ Chủ đề 5: Giải pháp đảm bảo an toàn Công nợ, tiền hàng do Phòng Kế toán và Khối Phía Nam trình bầy.

Tại hội nghị đã tổ chức trao thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích trong các phong trào thi đua quý III năm 2022 của Công ty. Đây là nguồn động viên khích lệ cho các đơn vị cá nhân thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ của mình góp phần xây dựng và phát triển Công ty cũng như Tập đoàn Petrolimex.

Một vài hình ảnh:

Ông Phạm Kiên – Phó giám đốc Công ty trình bầy báo cáo sơ kết công tác 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2022.

Các tham luận theo chủ đề của các nhóm với Hội nghị.

Đại diện ban lãnh đạo Công ty trao thưởng cho các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua và thực hiện nhiệm vụ.

Nguồn:  Đồng Thái Ngọc  -  TP TCHC
Petrolimex Bắc Thái