Đại hội Hội Cựu chiến binh Công ty lần thứ V, nhiệm kỳ 2022-2027

 09:34 SA @ Thứ Hai - 11 Tháng Tư, 2022

Sáng ngày 08 tháng 4 năm 2022, tại Công ty Xăng dầu Bắc Thái đã diễn ra Đại hội Hội Cựu chiến binh (CCB) lần thứ V, nhiệm kỳ 2022-2027. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Thành Dư - Phó Chủ tịch Hội CCB Thành phố Thái Nguyên; cùng các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc, Trưởng các Phòng nghiệp vụ, Trưởng các Tổ chức đoàn thể và 19 hội viên hội CCB cũng về tham dự Đại hội.

Toàn cảnh Đại hội

Đại hội Hội CCB Công ty Xăng dầu Bắc Thái lần thứ V đã tổng kết, đánh giá một cách khách quan, toàn diện kết quả hoạt động, rút ra những bài học kinh nghiệm của nhiệm kỳ qua; từ đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ tới. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành khóa V, nhiệm kỳ 2022-2027 và Đại biểu đi dự Đại hội đại biểu hội CCB Thành phố Thái Nguyên.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội Cựu chiến binh đã bám sát các chương trình, nội dung công tác của Hội; sự chỉ đạo của Đảng ủy, tiếp tục đổi mới nội dung hoạt động; Luôn phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, nỗ lực trong công tác, lao động, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Hội CCB đã tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả như tham gia bán hàng lưu động, tổ chức tư vấn sản phẩm của Petrolimex tại các cửa hàng xăng dầu, nhà máy, xí nghiệp; tham gia bảo dưỡng cơ sở vật chất như chặt tỉa cây trước mùa mưa bão, vệ sinh cảnh quan môi trường; tổ chức giao lưu với các Hội CCB các đơn vị khác trong Tập đoàn xăng dầu Việt Nam.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lê Thành Dư, Phó Chủ tịch Hội CCB Thành phố Thái Nguyên biểu dương, ghi nhận những cố gắng, kết quả mà Hội CCB Công ty đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Ông Nguyễn Văn Huệ - Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty cũng đánh giá cao vai trò của Hội CCB Công ty và các hội viên đối với hoạt động Kinh doanh và công tác xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Đồng thời đề nghị, trong nhiệm kỳ mới, Hội CCB Công ty tiếp tục phát huy thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ và các hoạt động phong trào của tổ chức Hội, chăm lo xây dựng tổ chức Hội, quan tâm chăm lo quyền, lợi ích của các hội viên; gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia công tác kinh doanh, hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ được giao, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Đồng chí Lê Thành Dư- Phó Chủ tịch Hội CCB Thành phố Thái Nguyên phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Đồng chí Nguyễn Văn Huệ - Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty xăng dầu Bắc Thái phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Đồng chí Đỗ Văn Thảo - Phó trưởng phòng kỹ thuật - Chủ tịch hội cựu chiến binh thay mặt đoàn chủ tịch trình bầy báo cáo.

Các tham luận của các hội viên

Đại hội tổ chức bầu cử bầu ra Ban chấp hành khóa mới, nhiệm kỳ 2022-2027

Đồng chí Lê Thành Dư- Phó Chủ tịch Hội CCB Thành phố Thái Nguyên và Đồng chí Nguyễn Văn Huệ - Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty tặng hoaBan chấp hành khóa V, nhiệm kỳ 2022-2027

Nguồn:  Nguyễn Khánh Toàn  -  PTP QLKT
Petrolimex Bắc Thái