Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2022 tại Khối thi đua Doanh nghiệp số 5

 09:56 SA @ Thứ Tư - 14 Tháng Mười Hai, 2022

Thực hiện văn bản số 29/HD-HĐTĐKT ngày 10/11/2022 của Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh Thái Nguyên về việc hướng dẫn Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022. Sáng ngày 12/12/2022, Khối thi đua doanh nghiệp số 5 tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 tại đơn vị Công ty xăng dầu Bắc Thái – Trưởng khối thi đua doanh nghiệp số 5 năm 2022.

Tham dự chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lưu Thị Bích Đào - Trưởng ban thi đua khen thưởng tỉnh Thái Nguyên, lãnh đạo và cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng của 11 đơn vị trong Khối thi đua.

Năm 2022, dù có nhiều khó khăn trong công tác sản xuất kinh doanh, nhưng nhờ làm tốt phong trào thi đua khen thưởng nên các đơn vị trong Khối đã kịp thời động viên, khích lệ người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần tích cực hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Cụ thể: Doanh thu toàn Khối ước đạt 17.199 tỷ đồng, bằng 113% so với kế hoạch; thu nhập bình quân của người lao động đạt 10,87 triệu đồng/người/tháng, bằng 105% kế hoạch, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2021; nộp Bảo hiểm xã hội và đảm bảo việc làm thường xuyên cho 100% người lao động; đảm bảo an toàn về mọi mặt trong hoạt động sản xuất, kinh doanh…

Tại hội nghị, Khối thi đua đã tổ chức khen thưởng cho 11 Người lao động trực tiếp có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2022 của các đơn vị trong Khối; bỏ phiếu suy tôn 2 đơn vị được đề nghị tặng Cờ thi đua và 3 đơn vị được đề nghi tặng Bằng khen của UBND tỉnh; thực hiện ký giao ước thi đua và suy tôn đơn vị Trưởng khối, phó khối năm 2023 là Công ty Điện lực Thái Nguyên, Công ty Than Núi hồng VVMI.

Hội nghị đã thông qua bản phát động thi đua năm 2023 và ký giao ước thi đua năm 2023. Toàn thể các đơn vị trong khối thi đua đều thống nhất quyết tâm hoàn thành mục tiêu thi đua năm 2023.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Văn nghệ chào mừng hội nghị

Bà Lưu Thị Bích Đào - Trưởng ban thi đua, khen thưởng tỉnh Thái Nguyên phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Ông Nguyễn Văn Huệ chủ tịch kiêm giám đốc Công ty phát biểu tại hội nghị

Khen thưởng 11 cá nhân xuất sắc.

Khối ký giao ước thi đua.

Nguồn:  Đoàn Thị Lan Hương  -  PTP - TCHC
Petrolimex Bắc Thái