CHXD số 5 Gia Bẩy - Diện mạo mới chào Xuân mới

 02:58 CH @ Thứ Sáu - 14 Tháng Hai, 2014

Trong những năm qua cùng với việc mở rộng mạng lưới cửa hàng bán lẻ, nâng cao hình ảnh thương hiệu Petrolimex trên địa bàn là nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt trong quá trình hoạt động của Công ty xăng dầu Bắc Thái (Petrolimex Bắc Thái). Thông qua nhiều hình thức như quảng bá sản phẩm, dịch vụ trên phương tiện thông tin đại chúng; thực hiện ngày hội bán hàng... và đặc biệt là thực hiện quyết liệt nhận diện thương hiệu tại cửa hàng bán lẻ, như: cải tạo hệ thống cơ sở vật chất; trang bị máy móc, thiết bị hiện đại; sắp xếp sản phẩm, dịch vụ... điều đó đã góp phần tăng sản lượng bán lẻ, trong những năm qua sản lượng bán lẻ tăng trưởng bình quân đạt trên 10%, đảm bảo công ăn việc làm và thu nhập của người lao động.

Cửa hàng xăng dầu (CHXD) số 5 Gia Bẩy – Hoàn thiện nâng cấp đi vào phục vụ người dân

Trong tháng 12 năm 2013, Công ty thực hiện việc cải tạo CHXD số 5 - Gia Bẩy, cửa hàng thuộc trung tâm thành phố Thái Nguyên, có sản lượng xuất bán cao của Công ty; với phương án cải tạo, sửa chữa khoa học, tiết kiệm thời gian thi công, thời gian dừng bán hàng chỉ có 15 ngày và đưa vào hoạt động kịp thời phục vụ nhân dân nhân dịp Tết nguyên đán Giáp Ngọ.

Nguồn:  Đoàn Văn Tưởng  -  Phó trưởng phòng TCHC
Petrolimex Bắc Thái