Petrolimex Bắc Thái 6 tháng đầu năm nộp ngân sách tăng 17% so với cùng kỳ

 02:56 CH @ Thứ Sáu - 23 Tháng Bảy, 2021

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Công ty xăng dầu Bắc Thái (Petrolimex Bắc Thái) đã luôn chủ động xây dựng các phương án và triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch vừa ra tăng sản lượng và doanh thu để đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động. Với những chỉ đạo sát sao của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam, Chính quyền địa phương, sự hỗ trợ của các sở ban ngành trên địa bàn, sự ủng hộ của khách hàng và đặc biệt là sự đồng lòng, quyết tâm của tập thể Lãnh đạo - người lao động Petrolimex Bắc Thái đã đạt được kết quả đáng kích lệ.

Hội nghị sơ kết được tổ chức trực tuyến, điểm cầu chính là Văn phòng Công ty với các thành phần làm việc tại văn phòng.

Để đánh giá những kết quả thực hiện trong 6 tháng đầu năm, ngày 09/7/2021 Công ty đã tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Kết quả một số chỉ tiêu chính đạt được cụ thể như sau:

- Tổng sản lượng xuất bán xăng dầu tăng 14% cùng kỳ, đạt 52% kế hoạch. Trong đó: Bán lẻ tăng 5% cùng kỳ và đạt 49% kế hoạch; Bán buôn trực tiếp tăng 2% cùng kỳ và đạt 53% so kế hoạch; Bán qua kênh trung gian thương mại tăng 43% cùng kỳ và đạt 60% kế hoạch.

- Dầu mỡ nhờn tăng 8% cùng kỳ và đạt 53% so kế hoạch.

- Gas tăng 22% cùng kỳ, đạt 52% kế hoạch.

- Bảo hiểm bằng 69% cùng kỳ và đạt 46% kế hoạch.

- Nước giặt, bột giặt JANA tăng 6% cùng kỳ, đạt 55% kế hoạch.

- Ủng hộ phòng chống dịch và an sinh xã hội với tổng số tiền hơn 1 tỷ 6 trăm triệu đồng.

- Nộp ngân sách nhà nước tăng 17%, đạt 55% kế hoạch năm 2021.

Hội nghị đã đánh giá, phân tích kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, nguyên nhân và phương án triển khai 6 tháng cuối năm 2021 trong đó tập trung thảo luận vào 5 vấn đề chính:

1- Giải pháp KD bảo hiểm.

2- Giải pháp bảo đảm an toàn tài chính.

3- Giải pháp bảo vệ thương hiệu Petrolimex.

4- Giải pháp bảo đảm an toàn phòng chống dịch, an toàn phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai.

5- Giải pháp thực hiện 5S tại cửa hàng.

Đóng góp vào sự thành công trong sự phát triển Tập đoàn xăng dầu Việt Nam, Công ty xăng dầu Bắc Thái trong thời gian qua và đặc biệt là 6 tháng đầu năm 2021, ngày 15/7/2021 Công ty đã long trọng tổ chức lễ trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển Tập đoàn xăng dầu Việt Nam”, giấy khen của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam, Bằng khen của Công đoàn Công thương Việt Nam, giấy khen của Công đoàn xăng dầu Việt nam và khen thưởng cho các cá nhân – tập thể có thành tích xuất sắc trong 6 tháng đầu năm 2021.

Ông Nguyễn Văn Huệ - Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty phát biểu tại buổi lễ

Trao kỷ niệm trương “Vì sự nghiệp phát triển Tập đoàn xăng dầu Việt Nam” cho các cá nhân

Ông Nguyễn Quyết Thắng – Phó giám đốc – Chủ tịch Công đoàn Công ty trao Bằng khen của Công đoàn Công thương Việt Nam và giấy khen của Công đoàn xăng dầu Việt Nam cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2020.

Ông Nguyễn Văn Huệ - Chủ tịch kiêm Giám đốc và Ông Phạm Kiên - Phó giám đốc Công ty trao giấy khen của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2020.

Ông Phạm Kiên – Phó giám đốc trao thưởng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021.

Ông Nguyễn Quyết Thắng – Phó giám đốc – Chủ tịch Công đoàn Công ty trao thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác 6 tháng đầu năm 2021

Ông Nguyễn Văn Huệ – Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty trao thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác 6 tháng đầu năm 2021

Nguồn:  Đồng Thái Ngọc  -  TP TCHC
Petrolimex Bắc Thái