Phát huy sáng kiến hay, cách làm tốt; hoàn thành vượt mức KH 2014

 02:44 CH @ Thứ Năm - 17 Tháng Bảy, 2014

Ngày 16.7.2014 Công ty Xăng dầu Bắc Thái (Petrolimex Thái Nguyên) đã tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2014.

Dự và chỉ đạo hội nghị có Ủy viên chuyên trách Hội đồng quản trị (HĐQT) Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) Nguyễn Thanh Sơn, Trưởng ban Nhân sự, Lương, Thưởng Petrolimex Lê Văn Hướng và Kiểm soát viên chính Bùi Thị Phương Hoa. Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Nguyễn Thanh Khương chủ trì Hội nghị với sự tham dự đầy đủ của Ban giám đốc, lãnh đạo phòng nghiệp vụ Công ty, Chi nhánh, cửa hàng trưởng và CBCNV-NLĐ Công ty.

Chủ tịch kiêm giám đốc công ty Nguyễn Thanh Khương chủ trì Hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2014, tuy tình hình sản xuất kinh doanh trên địa bàn vẫn còn nhiều khó khăn song tập thể lãnh đạo cùng toàn thể CBCNV đã nỗ lực, sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ Tập đoàn giao; sản lượng bán lẻ tăng trưởng 105% so với cùng kỳ năm 2013; Đặc biệt BCH Đảng ủy, cán bộ chủ chốt Công ty đã thống nhất đổi mới phương pháp làm việc, làm việc trực tiếp với 100% người lao động về tư tưởng, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay và các năm tiếp theo, tạo không khí tự nguyện, vui vẻ trong công tác bán hàng; thành lập các ban kinh doanh theo từng mặt hàng hóa, các ban chỉ đạo bán hàng theo từng khu vực nhằm tư vấn, hỗ trợ và theo dõi, đôn đốc các đơn vị trong công tác bán hàng; Bước đầu sản lượng xuất bán của Công ty đã tăng trưởng tốt đặc biệt là Bảo hiểm Petrolimex và nước giặt cao cấp JANA.

Ủy viên chuyên trách HĐQT Petrolimex Nguyễn Thanh Sơn chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên chuyên trách HĐQT Petrolimex Nguyễn Thanh Sơn ghi nhận và biểu dương các thành tích đã đạt được của Công ty trong 6 tháng đầu năm 2014. Ông Nguyễn Thanh Sơn đã thông báo tình hình, kết quả hoạt động chung của Tập đoàn và kế hoạch phát triển trong giai đoạn tới; đồng thời, cũng yêu cầu Tập thể lãnh đạo và CBCNV-NLĐ Công ty đoàn kết, sáng tạo hơn nữa trong tổ chức hoạt động kinh doanh để có hiệu quả, tăng năng suất lao động đảm bảo thu nhập, nâng cao đời sống.

Chủ tịch kiêm giám đốc công ty trao thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác kinh doanh 6 tháng đầu năm 2014

Hội nghị đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2014; cụ thể:

1. Đẩy mạnh sản lượng bán ra, phấn đấu hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu Tập đoàn giao.

2. Tiếp tục thực hiện quyết liệt các phương án kinh doanh; tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm về phương pháp hành động.

3. Hoàn thiện quy định quản lý nội bộ, cơ chế chính sách bán hàng, chế độ cho người lao động đảm bảo phù hợp, đúng pháp luật.

4. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, đặc biệt là người đứng đầu; thực hiện đánh giá kết quả công việc nhằm sàng lọc, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ và người lao động.

5. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, phong cách, hình ảnh con người Petrolimex Bắc Thái "Trách nhiệm - Tri thức - Văn minh".

Toàn cảnh hội nghị

Nguồn:  Tin: Đoàn Văn Tưởng; Ảnh: Thái Ngọc  -  Phòng TCHC
Petrolimex Thái Nguyên