Petrolimex Bắc Thái đổi mới để phát triển

 04:06 CH @ Thứ Tư - 11 Tháng Tư, 2018

Ngày 11.4.2018, Tại trụ sở chính, Công ty xăng dầu Bắc Thái (Petrolimex Bắc Thái) đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quý I năm 2018.

Chủ trì hội nghị Chủ tịch kiêm Giám đốc Nguyễn Thanh Khương; các thành phần tham dự hội nghị: Ban Giám đốc, các thành viên ban đối thoại, Trưởng phó phòng nghiệp vụ, Bí thư đoàn thanh niên, Chủ tịch hội cựu chiến binh, Trưởng phó khối thi đua; Chuyên viên các phòng nghiệp vụ; Cửa hàng trưởng trực thuộc Công ty; Ban Giám đốc, trưởng các phòng nghiệp vụ Chi nhánh.

Chủ tịch kiêm giám đốc - Ông Nguyễn Thanh Khương phát biểu chỉ đạo Hội nghị


Quý I năm 2018, trước tình hình kinh doanh có nhiều khó khăn trong cạnh tranh gay gắt; Công ty đã đề ra nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh sản lượng bán ra; triển khai đồng loạt các dự án nhằm nâng cao năng lực quản trị doanh doanh; tập trung phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ; nâng cao sản lượng xuất bán cửa hàng hiện tại; quản trị khách hàng để chủ động trong bán hàng; quản trị nguồn vốn, chi phí nâng cao hiệu quả kinh doanh; chuẩn hóa hệ thống nội quy, quy chế, quy trình, biểu mẫu quản lý nội bộ; thực hiện dự án đánh giá kết quả công việc (KPIs); triển khai dự án hóa đơn điện tử; thực hiện đánh giá nhân viên; đánh giá cửa hàng; đánh giá báo cáo quản trị cá nhân đối với cán bộ, nhân viên nghiệp vụ; đưa 01 cửa hàng mới đi vào hoạt động; khởi công xây dựng 01 cửa hàng xăng dầu; nâng cấp sửa chữa 01 cửa hàng.

Trong quý I năm 2018; Tập thể lãnh đạo và người lao động đã quyết tâm, cố gắng, tích cực làm việc để đẩy mạnh sản lượng bán ra, tăng năng suất lao động; kết quả cơ bản các mặt hàng đã tăng trưởng so với cùng kỳ , cụ thể:

- Xăng dầu: Đạt 116% so với cùng kỳ, đạt 26% so với kế hoạch Tập đoàn giao; Trong đó bán lẻ đạt 108% so với cùng kỳ.
- Dầu mỡ nhờn: Đạt 98% so với cùng kỳ, đạt 25% so với kế hoạch.
- Gas hóa lỏng: Đạt 104% so với cùng kỳ, đạt 24% so với kế hoạch.
- Bảo hiểm: Đạt 125% so cùng kỳ, đạt 25% so với kế hoạch.

Tại hội nghị, Công ty đã đề ra nhiều những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp phù hợp và các phong trào thi đua để hoàn thành vượt mức kế hoạch Tập đoàn giao; tổ chức hội thảo theo nhóm và đề ra các giải pháp cụ thể:

Nhóm 1: Đánh giá tình hình bán hàng hóa khác tại cửa hàng
Nhóm 2: Xây dựng các chính sách bán hàng hóa khác
Nhóm 3: Đánh giá tình hình thực hiện 5 bước bán hàng
Nhóm 4: Đánh giá tình hình thực hiện đánh giá nhân viên tại cửa hàng
Nhóm 5: Triển khai thực hiện 5S
Nhóm 6: Đánh giá tình hình thực hiện đánh giá cửa hàng.
Nhóm 7: Ứng dụng, triển khai dự án KPIs

Hội nghị đã thống nhất trong quý II -2018 Công ty tiếp tục đẩy mạnh kinh doanh xăng dầu trong đó chú trọng kinh doanh xăng E5 và DO 0,001S, tăng cường hơn nữa kinh doanh Gas và Dầu mỡ nhờn để đạt tiến độ kế hoạch. Chuẩn hóa các quy trình quản lý và bán hàng, nâng cao trách nhiệm cá nhân người đứng đầu các đơn vị.

Một vài hình ảnh:

Ông Nguyễn Văn Huệ - trình bầy báo cáo sơ kết công tác quý 1.2018 và triển khai nhiệm vụ quý 2.2018

Những hình ảnh thảo luận và thuyết trình của các nhóm

Ông Nguyễn Văn Huệ - Phó giám đốc Công ty trao thưởng cho các đơn vị có thành tích phát triển khách hàng mới quý 1.2018

Nguồn:  Đoàn Văn Tưởng  -  PTP TCHC
Petrolimex Bắc Thái