Petrolimex Bắc Thái kỷ niệm ngày 13/10 bằng hành động thiết thực

 02:26 CH @ Thứ Sáu - 13 Tháng Mười, 2017

Ngày 13.10.2017, tại trụ sở chính, Công ty xăng dầu Bắc Thái đã tổ chức kỷ niệm 13 năm ngày doanh nhân Việt Nam (13/10/2004-13/10/2017) và Hội nghị sơ kết công tác 9 tháng đầu năm 2017.

Chủ trì hội nghị Chủ tịch kiêm Giám đốc Nguyễn Thanh Khương; các thành phần tham dự hội nghị: Ban Giám đốc, Các thành viên ban đối thoại, Trưởng phó phòng nghiệp vụ, Bí thư đoàn thanh niên, Chủ tịch hội cựu chiến binh, Trưởng phó khối thi đua; Chuyên viên các phòng nghiệp vụ; Cửa hàng trưởng trực thuộc Công ty; Ban Giám đốc, trưởng các phòng nghiệp vụ Chi nhánh.

Toàn cảnh Hội nghị

Theo nhận định của Công ty trong hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2017; quý III năm 2017, Công ty đã quyết liệt thực hiện đổi mới công tác quản trị doanh nghiệp; thành lập ban chỉ đạo Quản trị doanh nghiệp Công ty, thành lập đội dự án Quản trị doanh nghiệp Công ty nhằm nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp hiệu quả, tích hợp, tự động hóa từ đó nâng cao năng suất lao động, hiệu quả làm việc của cán bộ, người lao động. Triển khai áp dụng dự án đánh giá kết quả (KPIs), bước đầu đã đạt những thành tích đáng kể, khuyến khích cán bộ, người lao động hăng say làm việc; đánh giá kết quả rõ ràng đối với từng cá nhân đặc biệt là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu đơn vị. Xây dựng các giải pháp bán hàng, cơ chế bán hàng, chính sách đối với người lao động phù hợp với giai đoạn hiện nay.

Trong 9 tháng đầu năm 2017; Tập thể lãnh đạo và người lao động đã quyết tâm, cố gắng, tích cực làm việc để đẩy mạnh sản lượng bán ra, tăng năng suất lao động; kết quả cơ bản các mặt hàng đã tăng trưởng so với cùng kỳ, cụ thể:

- Bán lẻ xăng dầu: Đạt 107% so với cùng kỳ, đạt 76 % so với kế hoạch Tập đoàn giao.
- Dầu mỡ nhờn: Đạt 98% so với cùng kỳ, đạt 68% so với kế hoạch.
- Gas hóa lỏng: Đạt 111% so với cùng kỳ, đạt 75% so với kế hoạch.
- Bảo hiểm: Đạt 118% so cùng kỳ, đạt 75% so với kế hoạch.
- Jana: Đạt 99% so với cùng kỳ, đạt 62% so với kế hoạch.

Tại hội nghị, Công ty đã đề ra nhiều những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp phù hợp và các phong trào thi đua để hoàn thành vượt mức kế hoạch Tập đoàn giao.

Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty phát biểu chỉ đạo: Nhận định nhu cầu thị trường ngày càng xu hướng giảm, cạnh tranh ngày càng lớn. Trong quý IV năm 2017 và các năm tiếp theo Công ty xác định nhiệm vụ trọng tâm:

1) Đổi mới mạnh mẽ phương pháp Quản trị doanh nghiệp;

2) Nâng cao chất lượng dịch vụ (Cơ sở vật chất, thái độ phục vụ, chăm sóc khách hàng…);

3) Xây dựng hình ảnh, nâng cao chất lượng cán bộ, người lao động (Xây dựng quy trình công việc, tiêu chuẩn đánh giá, giáo dục và đào tạo..);

4) Ứng dụng mạnh mẽ mô hình 5S – Kaizen trong mọi hoạt động;

5) Các cán bộ, người lao động nêu cao trách nhiệm cá nhân để hoàn thành vượt mức những mục tiêu đặt ra.

Một số hình ảnh hội nghị


Phó Giám đốc Nguyễn Văn Huệ - trình bày báo cáo sơ kết


Chủ tịch kiêm giám đốc Công ty Nguyễn Thanh Khương phát biểu chỉ đạo Hội nghị


Tặng thưởng kỷ niệm chương


Tặng thưởng phát triển khách hàng mới

Nguồn:  Đoàn Văn Tưởng  -  PTP TCHC
Petrolimex Bắc Thái