Petrolimex Bắc Thái golive hóa đơn điện tử thành công

 09:38 SA @ Chủ Nhật - 01 Tháng Tư, 2018

Ngày 01.04.2018 Công ty xăng dầy Bắc Thái chính thức áp dụng hóa đơn điện tử thay cho hóa đơn truyền thống. Những khách hàng đầu tiên nhận hóa đơn điện tử với tinh thần tích cực.


Khách hàng đầu tiên lấy hóa đơn điện tử tại cửa hàng xăng dầu số 6 Bắc Nam dưới sự chứng kiến của Ban chỉ đạo dự án.


Với ưu điểm của hóa đơn điện tử là thuận tiện, an toàn, hiệu quả và phù hợp xu thế phát triển khoa học công nghệ, đúng với chủ trương của Nhà nước. Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam, ngay từ đầu năm 2018 Công ty xăng dầu Bắc Thái đã có những bước chuẩn bị kỹ lưỡng cho việc phát hành hóa đơn điện tử như từ việc chuẩn bị cơ sở hạ tầng, đào tạo cho các đối tượng quản lý và phát hành hóa đơn, tổ chức truyền thông tới khách hàng để sẵn sàng cho ngày 01.04.2018.
Đến thời điểm 9h30 ngày 01.04.2018, hơn 100 hóa đơn đã phát hành thành công, đây là tín hiệu khẳng định cho việc thành công của hệ thống.


Một số hình ảnh:


Ông Nguyễn Thanh Khương – Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty chỉ đạo trong ngày đào tạo hóa đơn điện tử cho người lao động.

Ông Nguyễn Văn Huệ (đứng thứ 4 từ trái qua phải)- Phó giám đốc Công ty, Trưởng ban chỉ đạo dự án hóa đơn điện tử chúc mừng các thành viên ban dự án golive thành công.

Khách hàng lấy hóa đơn tại cửa hàng

Nguồn:  Đồng Thái Ngọc  -  Phó trưởng phòng Kinh doanh
Petrolimex Bắc Thái