Petrolimex Bắc Thái khởi động dự án KPIs

 02:27 CH @ Thứ Năm - 20 Tháng Tư, 2017

Ngày 18.04.2017, Tại trụ sở chính, Công ty xăng dầu Bắc Thái đã phối hợp với đơn vị tư vấn tổ chức Khởi động dự án đánh giá kết quả công việc (KPIs), Chủ trì buổi khởi động Chủ tịch kiêm Giám đốc - Trưởng ban chỉ đạo dự án Nguyễn Thanh Khương; các thành phần tham dự: Tư vấn trưởng PGS.TS Mai Thanh Lan - Trưởng bộ môn quản trị nhân lực doanh nghiệp, Đại học Thương Mai, chuyên gia tư vấn cao cấp EduViet; Thạc sỹ Tạ Huy Hùng - Điều phối dự án, Chuyên gia tư vấn EduViet; Ban chỉ đạo dự án; các thành viên tham gia dự án theo phạm vi chức danh công việc của dự án.

Toàn cảnh hội nghị


Mục đích của dự án KPIs là không ngừng nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp; xác định rõ chức trách, nhiệm vụ của cá nhân; thực hiện đánh giá thành tích của đơn vị, cá nhân trong Công ty từ đó có chính sách, chế độ khuyến khích người lao động thay đổi nhận thức, tích cực làm việc, đẩy mạnh sản lượng bán ra, nâng cao năng suất lao động.
Dự án KPIs là một trong những dự án lớn trong năm 2017 của Công ty do EduViet tư vấn triển khai thực hiện, Dự án được chia thành ba giai đoạn:
- Giai đoạn I: Rà soát hệ thống và hoàn thiện bản mô tả công việc
- Giai đoạn II: Xây dựng bộ chỉ số đánh giá thành tích (hoàn thành công việc) cho đơn vị và cá nhân
- Giai đoạn III: Xây dựng quy chế đánh giá thành tích cho Công ty.
Thời gian thực hiện dự án: 3 tháng kể từ ngày 18.04.2017
Sau khi khởi động dự án; đối tác tư vấn đã thực hiện đào tạo kỹ năng xây dựng mô hình chức năng RACI và kỹ năng xây dựng bản mô tả công việc.

Một vài hình ảnh:

PGS.TS Mai Thanh Lan, hướng dẫn xây dựng ma trận chức năng RACI và xây dựng bản mô tả công việc


Các nhóm tham gia thực hành

Nguồn:  Đoàn Văn Tưởng  -  Phó trưởng phòng TCHC
Petrolimex Bắc Thái