Petrolimex Bắc Thái: Quyết tâm tăng trưởng so với cùng kỳ.

 09:10 CH @ Thứ Ba - 15 Tháng Mười, 2019

Ngày 11.10.2019, Tại trụ sở chính, Công ty xăng dầu Bắc Thái đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 9 tháng đầu năm 2019, Chủ trì hội nghị Chủ tịch kiêm Giám đốc Nguyễn Thanh Khương; các thành phần tham dự hội nghị: Ban Giám đốc, Các thành viên ban đối thoại, Trưởng phó phòng nghiệp vụ, Bí thư đoàn thanh niên, Chủ tịch hội cựu chiến binh, Trưởng phó khối thi đua; Chuyên viên các phòng nghiệp vụ; Cửa hàng trưởng trực thuộc Công ty; Ban Giám đốc, trưởng các phòng nghiệp vụ Chi nhánh

Trong 9 tháng đầu năm 2019, trước tình hình kinh doanh có nhiều khó khăn trong cạnh tranh gay gắt; Công ty đã đề ra nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh sản lượng bán ra; triển khai đồng loạt các dự án nhằm nâng cao năng lực quản trị doanh doanh; Tập trung phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ; nâng cao sản lượng xuất bán cửa hàng hiện tại; Quản trị khách hàng để chủ động trong bán hàng; Chuẩn hóa hệ thống nội quy, quy chế, quy trình, biểu mẫu quản lý nội bộ; Đổi mới cơ chế quản lý các khối thi đua; Ban hành cơ chế khuyến khích bán hàng; Tổ chức hội nghị khách hàng theo khu vực; Phân loại, tiếp xúc khách hàng theo ngành kinh doanh; Thực hiện bán hàng lưu động vào các nhà máy, xí nghiệp; Đưa 02 cửa hàng mới đi vào hoạt động. Lãnh đạo Công ty đã gặp mặt, đối thoại với 100% người lao động của Công ty

Một số kết quả kinh doanh:

- Xăng dầu: Đạt 98% so với cùng kỳ, đạt 70% so với kế hoạch Tập đoàn giao; Trong đó bán lẻ đạt 99% so với cùng kỳ.

- Dầu mỡ nhờn: Đạt 103% so với cùng kỳ, đạt 75% so với kế hoạch.

- Gas hóa lỏng: Đạt 112% so với cùng kỳ, đạt 78% so với kế hoạch.

- Bảo hiểm: Đạt 132% so cùng kỳ, đạt 88% so với kế hoạch.

- Jana: Đạt 115% so với cùng ký, đạt 92% so kế hoạch.

Tại hội nghị, Công ty đã đề ra nhiều những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp phù hợp và các phong trào thi đua để tăng trưởng so với cùng kỳ; Tổ chức hội thảo theo nhóm và đề ra các giải pháp cụ thể :

Nhóm 1: Hỗ trợ các cửa hàng trong công tác bán hàng

- Cập nhật thông tin khách hàng nhằm cung cấp thông tin, dữ liệu của khách hàng.

- Trực tiếp tiếp xúc với khách hàng cùng cửa hàng.

- Tổ chức bán hàng lưu động tại các cửa hàng hoặc khu vực đông dân cư (nhà máy, xí nghiệp, chợ...).

- Đôn đốc, giám sát các cửa hàng bán hàng, tiếp xúc khách hàng.

Nhóm 2: Quản trị công nợ

- Cơ chế bán hàng gắn với công nợ.

- Cảnh báo rủi ro, kiểm soát công nợ.

- Kiểm tra, giám sát.

- Cơ chế xử lý công nợ.

Nhóm 3: Kiểm tra, giám sát công tác an toàn

- Đảm bảo hồ sơ phát lý, cơ sở vật chất

- Thực hiện đào tạo, sát hạch đánh giá

- Tổ chức thực hiện, đảm bảo an toàn tuyệt đối

- Kiểm tra, giám sát, xử lý.

Một số hình ảnh

Toàn cảnh hội nghị

Phó Giám đốc Phạm Kiên báo cáo sơ kết 9 tháng đầu năm

Chủ tịch kiêm Giám đốc Nguyễn Thanh Khương chỉ đạo hội nghị

-

Một số hình ảnh hội thảo

Nguồn:  Đoàn Văn Tưởng  -  Phó trưởng phòng TCHC
Petrolimex Bắc Thái