Tốc độ - Chuẩn hóa - Tuân thủ để phát triển!

 09:31 CH @ Thứ Năm - 10 Tháng Giêng, 2019

Ngày 09.01.2019, Tại trụ sở chính Công ty xăng dầu Bắc Thái đã long trọng tổ chức Hội nghị người lao động năm 2019 và Tổng kết công tác năm 2018. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Trần Ngọc Năm ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc Tập đoàn xăng dầu Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Tương phó Chủ tịch Công đoàn xăng dầu Việt Nam và Lãnh đạo các phòng của Tập đoàn; Đại diện Sở Công thương tỉnh Thái Nguyên; Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên. Công ty xăng dầu Bắc Thái có ông Nguyễn Thanh Khương -Chủ tịch kiêm Giám đốc ; Ban Giám đốc, Ban chấp hành Công đoàn, Kế toán trưởng, Trưởng phó phòng nghiệp vụ, Bí thư đoàn thanh niên, Chủ tịch hội cựu chiến binh, Trưởng phó khối thi đua cùng 120 Đại biểu ưu tú được bầu từ Hội nghị các Khối thi đua.

Toàn cảnh hội nghị

Với định hướng năm 2018 là : Coi trọng quyền lợi khách hàng- Nâng cao chất lượng dịch vụ tập thể lãnh đạo và người lao động công ty đã quyết tâm, cố gắng, tích cực làm việc để đẩy mạnh sản lượng bán ra, tăng năng suất lao động; kết quả thực hiện các mặt hàng đều đã tăng trưởng tốt so với cùng kỳ, cụ thể:

- Xăng dầu: Đạt 104% so với cùng kỳ, đạt 101 % so với kế hoạch Tập đoàn giao; trong đó: Bán lẻ đạt 103% so với cùng kỳ.
- Dầu mỡ nhờn: Đạt 109% so với cùng kỳ, đạt 108% so với kế hoạch.
- Gas hóa lỏng: Đạt 114% so với cùng kỳ, đạt 108% so với kế hoạch.
- Bảo hiểm: Đạt 112% so cùng kỳ, đạt 96% so với kế hoạch.
- Sơn: Đạt 170% so cùng kỳ, đạt 199% so với kế hoạch
- Jana: Đạt 101% so với cùng kỳ .
- Lợi nhuận đạt 115% Kế hoạch tăng trưởng 45% so với năm 2017 .
- Đầu tư xây dựng mới và mua cửa hàng bán lẻ 05 cửa hàng xăng dầu
- Nâng cấp cải tạo lớn 05 cửa hàng xăng dầu.

- Chuẩn hóa cơ vật chất tại cửa hàng; Triển khai áp dụng dự án đánh giá kết quả (KPIs) đã sử dụng kết quả KPIs để chi lương, thưởng cho người lao động, bước đầu phân biệt thành tích của người động rõ ràng hơn; Hoàn thiện các dự án Quản trị khách hàng, chuẩn hóa các nội quy, quy chế, quy trình quản lý nội bộ, thực hiện chế độ phúc lợi cho người lao động.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị ông Trần Ngọc Năm - Ủy viên Hội đông quản trị, Phó tổng giám đốc Tập đoàn đã biểu dương những nỗ lực vượt khó của Lãnh đạo và Người lao động công ty trong năm 2018 để hoàn thành kế hoạch Tập đoàn giao ; đồng thời yêu cầu công ty tiếp tục đổi mới , tiến hành đồng bộ các giải pháp để đẩy mạnh bán hàng, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong mọi hoạt động, bảo vệ và phát huy thương hiệu Petrolimex trên địa bàn.

Tại hội nghị, Công ty đã đề ra những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp phù hợp và các phong trào thi đua để hoàn thành vượt mức kế hoạch Tập đoàn giao năm 2019 . Đó là:

1) Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp Quản trị doanh nghiệp: Kế hoạch hóa chi tiết các nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2019 đối với từng cán bộ quản lý; Xây dựng các chỉ tiêu đánh giá kết quả công việc KPIs, chỉ tiêu đánh giá hiệu quả công việc (sự đóng góp của tập thể, cá nhân); Chỉ tiêu đánh giá tính tuân thủ của các tập thể, cá nhân; Thực hiện có chiều sâu mô hình 5S – Kaizen trong mọi hoạt động; Triển khai thực hiện 15 dự án phát triển theo tiến độ đề ra.

2) Quản trị khách hàng (Thông tin tài chính, nhu cầu sản phẩm) và triển khai phát triển khách hàng mới , nâng cao chất lượng công tác chăm sóc khách hàng.

3) Quản trị tốt chi phí, nâng cao hiệu quả kinh doanh; Quyết tâm hoàn thành mọi mục tiêu đề ra, cũng như các chỉ tiêu Tập đoàn giao.

4) Thực hiện tốt phong trào "Trung thực - Trách nhiệm - sáng tạo", phong trào "Tốc độ - Chuẩn hóa - Tuân thủ", phong trào "Thực hiện tốt quy trình 5 bước".

5) Đảm bảo an toàn mọi mặt, đặc biệt an toàn lao động, an toàn phòng chống cháy nổ, môi trường, tài chính.

Một vài hình ảnh:

Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn xăng dầu Việt Nam Trần Ngọc Năm - phát biểu chỉ đạo

Chủ tịch kiêm giám đốc Nguyễn Thanh Khương - chủ trì thảo luận

Phó giám đốc Phạm Kiên - trình bầy báo cáo tổng kết

Hội nghị thảo luận

Tặng thưởng các cá nhân tập thể xuất sắc năm 2018

Nguồn:  Đoàn Văn Tưởng  -  PTP TCHC
Petrolimex Bắc Thái