Petrolimex Bắc Thái triển khai kế hoạch năm 2018 trước 1 tháng

 02:56 CH @ Thứ Năm - 30 Tháng Mười Một, 2017

Ngày 30/11/2017 Công ty xăng dầu Bắc Thái tổ chức hội nghị triển khai công tác kế hoạch 2018, dự hội nghị có Chủ tịch kiêm giám đốc Công ty – ông Nguyễn Thanh Khương, các đồng chí trong ban giám đốc, trưởng phó phòng nghiệp vụ, cán bộ tiếp thị và hơn 60 cửa hàng trưởng cửa hàng xăng dầu, gas.
Với những kết quả dự kiến đạt được trong năm 2017, hầu hết các mặt hàng có sự tăng trưởng so với năm 2016 nhưng một số mặt hàng chưa đạt kế hoạch Công ty đặt ra từ đầu năm . Lãnh đạo công ty nhận định thị trường ngày có sự cạnh tranh mạnh mẽ và triển khai áp dụng KPIs có hiệu quả trong toàn công ty ngay từ đầu năm 2018, do vậy cần đổi mới phương pháp xây dựng kế hoạch theo hướng chi tiết từ khách hàng, sớm hơn, chuẩn bị chu đáo hơn mới đảm bảo cho sự thành công cho năm 2018 và những năm tiếp theo.

Toàn cảnh hội nghị


Ngay từ đầu tháng 11, Chủ tịch kiêm giám đốc Công ty chỉ đạo thành lập Đội dự án gồm 7 cán bộ có năng lực về chuyên môn và tin học làm việc tập trung đánh giá toàn diện về các mặt hoạt động của năm 2017 và các năm về trước làm cơ sở xây dựng kế hoạch năm 2018 với nhiều cấp độ: Kế hoạch cấp công ty, kế hoạch cấp các đơn vị. Các chỉ tiêu kế hoạch đều xây dựng với 3 phương án: Phương án 1 là phương án tối thiểu có tăng trưởng nhẹ so với năm 2017, phương án 2 là phương án hoàn thành nhiệm vụ tương đương kế hoạch dự kiến Tập đoàn giao, phương án 3 là phương án phấn đấu. Các kế hoạch đảm bảo tính chi tiết, liên thông giữa các bộ phận và tổng hợp tự động hóa.
- Đối với kinh doanh: Kế hoạch được phân theo mặt hàng, phương thức và chi tiết đến khách hàng, tính đến sản lượng, doanh thu và lãi gộp, các chính sách bán hàng
- Đối với kế toán: Quản trị công nợ, quản trị chi phí,Quản trị hiệu quả theo đơn vị, phương thức, mặt hàng …
- Đối với Quản lý kỹ thuật: Kế hoạch chi tiết việc quản lý chất lượng, đầu tư, an toàn…
- Đối với Tổ chức hành chính: Lao động, tiền lương, thu nhập, đào tạo, KPIs
Việc truyền thông dự thảo kế hoạch 2018 sau khi được gửi tới từng Cửa hàng đã được các trưởng đơn vị tham gia thảo luận sôi nổi để việc giao kế hoạch được thông suốt từ lãnh đạo Công ty đến người lao động nhằm hoàn thành kế hoạch. Chủ tịch kiêm giám đốc công ty chỉ đạo trực tiếp và trả lời các thắc mắc của các cửa hàng trưởng.
Kết thúc hội nghị tất cả các cán bộ đều đồng lòng quyết tâm vượt qua mọi khó khăn thách thức để hoàn thành các chỉ tiêu năm 2018 đặt ra cho các đơn vị và toàn Công ty.

Một số hình ảnh:


Chủ tịch Kiêm giám đốc Công ty – ông Nguyễn Thanh Khương chỉ đạo Hội nghị

Phó giám đốc công ty – ông Nguyễn Văn Huệ điều hành thảo luận

Tổ trưởng tổ khoán - ông Đoàn Văn Tưởng trình bầy dự thảo phương án kế hoạch 2018

Trưởng phòng kinh doanh – ông Phạm Kiên triển khai những nhiệm vụ kinh doanh chính 2018

Kế toán trưởng – ông Nguyễn Quyết Thắng triển khai công tác kế toán

Trưởng phòng TCHC – ông Nguyễn Tiến Sâm triển khai công tác lao động, tiền lương

-

-

-

Các ý kiến tham gia phát biểu

Nguồn:  Đồng Thái Ngọc  -  PTP Kinh doanh
Petrolimex Bắc Thái