Petrolimex Bắc Thái đã vận hành thành công Egas tại 71 CHXD từ ngày 01.4.2014

 01:37 CH @ Thứ Tư - 02 Tháng Tư, 2014

Thái Nguyên, ngày 02.4.2014. Sau 1 ngày hệ thống chương trình quản lý cửa hàng mới (Egas) được đi vào vận hành chính thức tại 71 cửa hàng xăng dầu và 01 cửa hàng kinh doanh tổng hợp của Công ty, tất cả các nghiệp vụ phát sinh tại cửa hàng đã được vận hành tốt như: Mở ca, nhận hàng, nhập xuất hàng hóa, hóa đơn, thu – chi... và đóng ca.

7h 05' tại Cửa hàng xăng dầu số 27 Lương Sơn - Khách hàng tiếp nhận hóa đơn đầu tiên từ chương trình Egas

Để vận hành Egas thành công, trước đó dưới sự chỉ đạo sát sao của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), sự phối hợp triển khai của Công ty cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex (Piacom), trong tháng 02 và 3 năm 2014 Petrolimex Bắc Thái đã tích cực triển khai công tác chuẩn bị cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, dữ liệu danh mục từ điển hệ thống và nhân lực, tổ chức 8 lớp đào tạo sử dụng phần mềm cho cán bộ, chuyên viên các phòng nghiệp vụ và cửa hàng.

Ông Nguyễn Văn Huệ Phó giám đốc công ty – khai giảng lớp học


Các học viên lớp Keyuser

Chương trình quản lý cửa hàng Egas được xây dựng nhằm đáp ứng các mục tiêu quản lý, kinh doanh bán lẻ xăng dầu của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex). Đó là chuẩn hóa và thống nhất các yêu cầu quản lý, các quy trình nghiệp vụ trong quá trình tổ chức kinh doanh tại hệ thống cửa hàng bán lẻ; tích hợp với các hệ thống: thanh toán thẻ (POS) của PG Bank, thu nhận tín hiệu cột bơm, đo bồn tự động và hệ thống ERP-SAP. Trong giai đoạn 1 – Petrolimex Bắc Thái triển khai phần mềm lõi, phần tích hợp và tự động hóa đang tiếp tục triển khai hạ tầng kỹ thuật để đáp ứng yêu cầu phát triển “Để tiến xa hơn” .

Nguồn:  Đồng Thái Ngọc  -  Chuyên viên Kinh doanh
Petrolimex Bắc Thái