Petrolimex chính thức khởi động một phong trào thi đua sâu rộng

 04:03 CH @ Thứ Ba - 04 Tháng Mười Một, 2014

Thực hiện phê duyệt của Hội đồng quản trị (HĐQT) Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex/Tập đoàn) tại văn bản số 1351/PLX-HĐQT ngày 15.10.2014, ngày 17.10.2014 Tổng giám đốc Petrolimex Trần Văn Thịnh cùng Chủ tịch Công đoàn Xăng dầu Việt Nam Đinh Thái Hương đã chính thức phát động một phong trào thi đua sâu rộng đến toàn thể cán bộ lãnh đạo, quản lý, công nhân viên chức - lao động (CBCNV-NLĐ) Petrolimex.

Phong trào thi đua có chủ đề “Chào mừng các sự kiện trọng đại của Đất nước, hướng tới Đại hội Đảng bộ các cấp và Hội nghị Điển hình tiên tiến của Tập đoàn, tiến tới Kỷ niệm 60 năm thành lập Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam”.

Phong trào thi đua được chia làm 2 giai đoạn (2 đợt):

Đợt 1 - từ ngày ban hành văn bản phát động đến ngày 31.12.2014 có chủ đề: “Phát huy nội lực, sử dụng sức mạnh tổng hợp của toàn hệ thống, tập trung mọi nguồn lực để phấn đấu đạt hiệu quả cao nhất trong quá trình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2014 được giao”.

Đợt 2 - từ ngày 01.01.2015 đến ngày 12.01.2016 (là ngày Petrolimex tròn 60 năm xây dựng & trưởng thành) có chủ đề: “Thi đua lập thành tích chào mừng các sự kiện trọng đại của Đất nước, hướng tới Đại hội Đảng bộ các cấp, Hội nghị Điển hình tiên tiến của Tập đoàn, tiến tới Kỷ niệm 60 năm thành lập Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam”.

Về công tác tổ chức phong trào, văn bản liên tịch số 1366/PLX-VP đề ngày 17.10.2014 cũng chỉ rõ tập trung mọi hoạt động vào việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh của đơn vị gắn với 4 nội dung: Văn hoá thể thao, hội thi nghề nghiệp, xây dựng văn hoá doanh nghiệp và thực hiện chính sách an sinh xã hội.

Về văn hóa thể thao, lấy 8 cụm làm trung tâm, gắn chặt hoạt động xây dựng văn hóa doanh nghiệp và lồng ghép với kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đất nước, ngày thành lập đơn vị.

Phong trào thi đua có mục đích tạo lập sức mạnh nội sinh để Petrolimex phát triển bền vững, đóng góp ngày càng tích cực hơn vào công cuộc xây dựng Đất nước. Qua phong trào phát hiện, xây dựng các nhân tố tích cực, điển hình tiên tiến (tập thể và cá nhân) để tôn vinh tại các đợt tổng kết công tác thi đua khen thưởng các cấp từ cơ sở trở lên theo các quy định hiện hành của công tác này.

Phong trào thi đua sâu rộng nói trên cũng là chất liệu thực tế quý báu để Petrolimex thực hiện công tác truyền thông chủ động tại hệ thống website của mình thông qua các hạt nhân nòng cốt là các biên tập viên (admin) vừa được Tập huấn nâng cao trong tháng 9/2014 vừa qua.

Lãnh đạo Tập đoàn tin tưởng sâu sắc rằng, phong trào sẽ được tất cả cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý cùng đông đảo CBCNV-NLĐ Petrolimex từ Tập đoàn đến các đơn vị thành viên, các tổ chức chính trị xã hội tại doanh nghiệp tích cực hưởng ứng, tham gia nhiệt tình, đạt hiệu quả cao trong lao động sản xuất - kinh doanh và thấy rõ ý nghĩa, niềm vui, trách nhiệm làm việc ở Petrolimex.

Nguồn:  Phạm Ngọc Tú  -  CV. Phòng Quan hệ Công chúng
Petrolimex