Petrolimex Bắc Thái diễn tập PCCC

 02:26 CH @ Thứ Hai - 19 Tháng Ba, 2012

Với phương châm hoạt động sản xuất kinh doanh phải đảm bảo an toàn tuyệt đối về con người và tài sản, Ban lãnh đạo Công ty xăng dầu Bắc Thái luôn ý thức được vị trí quan trọng sống còn của công tác phòng cháy, chữa cháy, coi công tác PCCC là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu. Hằng năm ngoài việc đầu tư hàng trăm triệu đồng để mua mới,bổ xung thay thế các trang thiết bị PCCC; tổ chức huấn luyện định kỳ cho người lao động , Công ty còn lập phương án PCCC cho văn phòngvà tất cả các đơn vị cơ sở , phối hợp với phòng cảnh sát PCCC - CNCH Công an 2 Tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn tổ chức diễn tập PCCC theo các tình huống xảy ra .

Thực hiện kế hoạch diễn tập năm 2012 ,ngày 19/3/2012 Công ty đã phối hợp với Phòng cảnh sát PCCC – CNCH Công an tỉnh Thái Nguyên diễn tập công tác chữa cháy tại Cửa hàng xăng dầu số 6 – Bắc Nam với tình huống giả định có phát cháy tại khu bể chứa xăng dầu

Do rất trú trọng đến công tác PCCC, nên trong suốt quá trình hoạt động SXKD và phát triển Công ty xăng dầu Bắc Thái đã không để xảy ra một vụ cháy nổ đáng tiếc nào.

Nguồn:  Đồng Thái Ngọc  -  Chuyên Viên
Petrolimex Bắc Thái