Sơ kết công tác kinh doanh 9 tháng năm 2013

 03:21 CH @ Thứ Tư - 16 Tháng Mười, 2013

Thái Nguyên, ngày 16.10.2013. Sáng nay, Công ty Xăng dầu Bắc Thái (Petrolimex Bắc Thái) đã tổ chức sơ kết công tác kinh doanh 9 tháng năm 2013. Hội nghị có sự tham gia của Ban giám đốc công ty, Ban giám đốc chi nhánh, trưởng phó phòng nghiệp vụ Công ty và chi nhánh, chuyên viên nghiệp vụ các phòng ban công ty cùng với các cửa hàng trưởng các cửa hàng xăng dầu và của hàng chuyên doanh hàng hóa dịch vụ khác của Petrolimex.

Dưới sự chỉ đạo sát sao của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), sự đồng tâm hiệp lực của toàn thể CBCNV, 9 tháng đầu năm 2013 Petrolimex Bắc Thái đã đạt được một số thành quả nhất định, cụ thể:

Sản lượng xăng dầu sáng tăng 2% so với cùng kỳ, đạt 74% kế hoạch; trong đó tăng chủ yếu ở khâu bán lẻ (8%); dầu mỡ nhờn rời tăng 12% so với cùng kỳ, khí hóa lỏng (gas) tăng 5% so với cùng kỳ.

Các mặt hàng và dịch vụ mới như Kinh doanh sơn Petrolimex, nước giặt Jana-Petrolimex và chuyển tiền nhanh bước đầu đạt kết quả tốt và tiếp tục gia tăng sản lượng. Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ Petrolimex tăng 8%.

Bên cạnh đó, một số mặt hàng, phương thức bán chưa đạt tiến độ kế hoạch. Loại trừ nguyên nhân do giảm cầu, hội nghị đã xác định cần tiếp tục nỗ lực phấn đấu trong 3 tháng cuối năm 2013.

Hội nghị đánh giá kết quả thu được trong 9 tháng là tích cực, song để hoàn thành kế hoạch năm 2013 Tập đoàn giao CBCNV công ty cần nỗ lực hơn nữa trong sản xuất kinh doanh 3 tháng cuối năm, đặc biệt nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm là : An toàn, tiết kiệm.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Petrolimex Bắc Thái cũng đã khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong SX-KD trong Quý III/2013.

Ông Nguyễn Văn Huệ - Phó giám đốc Công ty chủ trì hội nghị

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Quý III/2013 được khen thưởng

Nguồn:  Đồng Thái Ngọc  -  Chuyên viên Phòng Kinh doanh
Petrolimex Bắc Thái