Xe bồn 20C14178, 97C01429, 20C11863 không còn vi phạm nhận diện thương hiệu Petrolimex

 09:55 SA @ Thứ Tư - 11 Tháng Bảy, 2018

Nhận được tin báo về các xe bồn mang biển kiểm soát 20C14178, 97C01429, 20C11863 của Cty TNHH Hải Nguyên, Doanh nghiệp Tư nhân Lan Anh và Cty CP Vận Tải Gang Thép Thái Nguyên có dấu hiệu vi phạm nhận diện thương hiệu Petrolimex. Ngày 11 và 12 tháng 6 năm 2018, Petrolimex Bắc Thái đã có buổi làm việc với 3 doanh nghiệp trên.

Tại buổi làm việc, Petrolimex Bắc Thái khẳng định nguyên tắc tuyệt đối không chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu Petrolimex cho bất kỳ bên thứ ba nào không phải là thành viên Petrolimex đối với các dấu hiệu nhận diện phương tiện vận tải (đường bộ, đường sắt và đường thủy) và trang phục bảo hộ lao động. Công ty đã yêu cầu các doanh nghiệp xóa bỏ nhãn hiệu Petrolimex sử dụng trái phép tại xe Xitec biển kiểm soát 20C14178, 97C01429, 20C11863. Các doanh nghiệp nhất trí và tiến hành ngay việc xóa bỏ nhãn hiệu Petrolimex trên xe. Đến nay, các xe xi téc này không còn dấu hiệu vi phạm nhận diện thương hiệu Petrolimex.

Các hình ảnh của xe sau khi kiểm tra:

Nguồn:  Đồng Thái Ngọc  -  PTP Kinh doanh
Petrolimex Bắc Thái